Organizacija

Pomgrad Inženjering je organiziran na način da Uprava upravlja, koordinira i nadzire rad slijedećih organizacijskih jedinica: